Är vi så jämställda som vi tror?

För att uppmärksamma internationella kvinnodagen vill vi sätta fingret på de strukturer och mer eller mindre omedvetna förväntningar som påverkar vår jobbvardag och våra möjligheter att ta oss fram. På Norconsult jobbar vi för att ingen ska stå kvar. Ett första steg är att våga ställa sig frågan: Har alla samma möjlighet att nå toppen av trappan?