Årets bygge 2016 gör Norconsults akustiker till vinnare

Malmö Live har utsetts till ”Årets Bygge 2016”. Vinsten mottogs med glädje på Norconsult som bland många inblandade parter fick ett särskilt erkännande av juryn för konsertsalens akustik.

I Malmö ville man göra en viktig satsning på musiken, kulturen och nöjeslivet genom att bland annat bygga ett nytt och modernt konserthus i internationell klass. Vinsten visar att man verkligen lyckats.

Juryns motivering är:"Utmaningarna med ambitiösa miljömål, central placering nära tunnel och spår, höga krav på akustik och andra funktioner har lösts med en god samverkan mellan en mångfald av kompetenser. Nolltoleransen mot arbetsmiljöolyckor har gett avsett resultat. Malmö Live är ett konserthus med akustik i världsklass, en kongressanläggning, hotell, bostäder och kontor i separata men ändå sammanhållna byggnader mitt i Malmö. Akustiken i konserthusets stora sal har varit en teknisk utmaning som projektgruppen löst väl." 

Mårten Lindström, ordförande för Byggopusjuryn, förklarar att juryn fastnade för helheten. Teamet bakom Malmö Live har lyckats lösa en komplex situation med byggplats mitt i befintlig bebyggelse och en järnvägstunnel under byggplatsen. Att det också funnits ett stort antal inblandade parter har också inneburit en krävande samverkanssituation. Mårten Lindström lyfter särskilt fram akustiken i konserthusets stora sal som en teknisk utmaning som projektgruppen löst väl.

När de 5 finalisterna lästes upp så började hjärtat slå
Jan-Inge Gustafsson, ansvarig akustiker på team Akustikon var på plats på Circus i Stockholm och mottog priset. – Det är fantastiskt roligt med detta erkännande, säger Jan-Inge. Jag vågade inte riktigt tro att just Malmö Live skulle vinna men när de 5 finalisterna lästes upp så började hjärtat slå, fortsätter Jan-Inge.