" – Vi hoppas kunna bidra till att göra trä till ett självklart materialval" Foto: Sten Jansin

Återbrukbart material i kulturhus

Med byggnationen av CIK, Centrum för idrott och kultur, i Knivsta, vill Norconsult sätta ribban för framtida nybyggnation. – Vi hoppas kunna bidra till att göra trä till ett självklart materialval, säger Dan Johansson, arkitekt och processledare för innovation.

Glid över nypolerad is, ät en god middag eller gå på en medryckande konsert – i Knivsta kommun är det möjligt i ett och samma hus. I december förra året invigdes CIK, Centrum för idrott och kultur, som dessutom är byggt helt i trä. Norconsult har varit involverade med flera discipliner. 
– Knivsta kommun befinner sig i en växande fas, så när vi fick det här uppdraget ville vi göra CIK till ett föredöme för framtida utbyggnad i kommunen, berättar Dan Johansson.

Knivsta kommun var redan på det klara med att det skulle vara ett så kallat passivhus enligt den internationella passivhusstandarden – en byggnad som har minimala värmeförluster och därmed ett minimalt uppvärmningsbehov. Men när Norconsult fick det prestigefulla uppdraget såg man en möjlighet att skapa något unikt. Resultat blev en byggnad där stommar och nästan allt annat i byggnaden är i trä. Jämfört med exempelvis betong kräver trä mindre energi vid framställning och det är en förnybar resurs. Och om huset en dag skulle rivas, går dessutom allt material att återanvända.

Det är få stora hus som byggs i trä, vilket gör CIK till en av Sveriges största träbyggnader som har byggts i modern tid. "Trä är ett utmärkt material ur miljösynpunkt. Det tar upp koldioxid under hela dess
livstid", vilket binds i byggnaden under lång tid, säger Dan Johansson.

"Trä är ett utmärkt material ur
miljösynpunkt. Det tar upp
koldioxid under hela dess
livstid"

I Sverige planteras cirka tre träd för varje träd som avverkas. Dessa fortsätter att absorbera koldioxid. Tillverkningen har relativt låg klimatpåverkan och transporterna blir lättare. Trä är dessutom relativt lätt att återbruka.
– För ett hundratal år sedan byggdes nästan allt i trä och i dag är det något som har tagit fart igen. Vi hoppas kunna bidra till att trä blir ett självklart materialval när det handlar om nybyggnation, fortsätter Dan Johansson.

Norconsult har stått för:

  • Arkitektur
  • AV-Teknik
  • Inredningsarkitektur
  • Landskapsarkitektur
  • Salsakustik
  • Scenteknik
  • Tillgänglighet