Logotyp

Förtydligande gällande den senaste mediarapporteringen E6 Stenungsund

SVT väst publicerade den 28 februari nyhetsinslag med påståenden om orsakerna till skredet som inträffade vid E6 Stenungsund i september 2023.

Norconsults uppdrag, som färdigställdes under 2020, var att genomföra geoteknisk utredning till ett tidigt skede i detaljplaneringen av området. Utredningen var inte projekteringsunderlag för byggnation i det senare byggskedet. Norconsults utredning till detaljplanen visar tydligt att inför grundläggning eller fyllning vid eventuell byggnation skulle kompletterande geoteknisk undersökning behövas.

– Vi har full tillit till den pågående utredningen och samarbetar med Statens haverikommission i Sverige, men av hänsyn till utredningen önskar vi inte kommentera saken ytterligare, säger Ida Dahlbäck, kommunikationschef Norconsult Sverige.

  • Ida Dahlbäck

    Kommunikationschef, Norconsult Sverige

  • Kontakta oss