Fredrik Blom ny CFO på Norconsult AB

Fredrik Blom tillträder som ny CFO på Norconsult AB. För närvarande arbetar Fredrik som Finance Director inom Niraskoncernen och är väl förtrogen med både konsult- och samhällsbyggnadsbranschen.

- Jag är väldigt glad att Fredrik Blom har tackat ja till tjänsten som CFO på Norconsult i Sverige. Med Fredriks erfarenhet så kommer vi att vara väl rustade för den utveckling och tillväxt som Norconsult ser framför sig, säger Farah Al-Aieshy.

Fredrik har examen inom både företags- och nationalekonomi från Uppsala universitet och har därefter ägnat större delen av sin karriär i en stor internationell koncern. Han har en bred erfarenhet inom ekonomi och finansiell förvaltning både från positioner i Sverige och internationellt. Sedan december 2019 är Fredrik Finance Director inom Niraskoncernen och har ansvarat för att leda och utveckla ekonomifunktionerna i Sverige och Norge.

- Jag ser fram emot att ansluta till Norconsult som jag känner som en stark aktör i branschen. Det ska bli väldigt spännande att få jobba tillsammans med Farah Al-Aieshy och ledningsgruppen och spela en aktiv roll i Norconsults fortsatta utveckling och tillväxt, berättar Fredrik. Jag delar Farahs vision om en ekonomifunktion som jobbar integrerat med verksamheten och här tror jag att jag kan bidra med min tidigare erfarenhet, fortsätter han. Jag hoppas också kunna dela med mig av min erfarenhet både i Sverige och på koncernnivå, avslutar Fredrik.

Norconsult AB har mer än fördubblat antalet medarbetare och omsättningen under de senaste 5 åren. Idag har bolaget 36 kontor över hela Sverige, drygt 1100 medarbetare och en bruttoomsättning på 1,2 miljarder.

Fredrik kommer att tillträda sin tjänst 1 oktober 2022.