– Ett år som detta blir ledarskap och samarbete extra viktiga fokusområden, säger HR-chef Charlotte Wikman

Högt engagemang och trivsel i Norconsults medarbetarundersökning

Norconsult får fortsatt högt betyg hos medarbetarna i bolagets årliga medarbetarundersökning ”LiVEing”. – Ett år som detta blir ledarskap och samarbete extra viktiga fokusområden, säger HR-chef Charlotte Wikman.

Vad är utmärkande i årets resultat? 

- Gällande engagemang gör vi ett bättre resultat på bolagsnivå än förra året, från 84 till 87 punkter. Värden som meningsfullt arbete, stolthet att vara anställd på Norconsult och motivation ligger fortsatt högt, och TRIM-index på 85 punkter är betydligt högre än svensk benchmark. Det är glädjande att vi även i år ser att en stor del av våra medarbetare skulle rekommendera andra att söka jobb hos oss, med 88 punkter av 100 möjliga. Våra medarbetare svarar att de upplever att det finns goda förutsättningar för nya utmaningar internt, och där ligger vi betydligt högre än sammantaget på koncernen.

Kan du utläsa några större skillnader mot tidigare år, innan Covid-19?

- Ett år som detta får vissa parametrar särskild betydelse, exempelvis samarbete. Ledarskapet blir mycket viktigt, linjeledare och uppdragsledare har haft utmaningar som kan ha tett sig olika beroende på typer av uppdrag, teamets storlek och andra förutsättningar som blivit påverkade av pandemin. Men även samarbete är en kategori som får fina betyg. Störst höjning i resultatet har vi på frågorna kring utbildning i digitala verktyg samt viljan att skapa hållbara lösningar i våra uppdrag, vilket är roligt eftersom digitalisering och hållbarhet står högt på vår agenda.

Hur ser arbetet ut framåt?

- Balans och genomförandeförmåga är två kategorier som vi kommer att fokusera på under 2021. I vår analys av undersökningen kan vi se att en förbättrad genomförandeförmåga skapar bättre förutsättningar för en god balans och mindre stress. Vi tror att nyckeln till ett bra resultat på dessa punkter handlar om tydlighet och effektivitet, och att underlätta för våra medarbetare så mycket som möjligt. Vi är väldigt nöjda med att våra ledare har ett nära och stöttande ledarskap, och vi kommer att fokusera extra på att bli ännu mer utvecklings- och målorienterade. Sammantaget är vi mycket stolta över resultatet och över den insats som medarbetarna har presterat under detta mycket annorlunda år.