Foto: Polarbröd

Norconsult får fortsatt förtroende av Polarbröd

Under hösten 2021 invigdes etapp 1 av Polarbröds nya bagerilinje i Älvsbyn. Nu fortsätter arbetet för etapp 2, där Norconsult fått fortsatt förtroende att ansvara för projekteringen.

I augusti 2020 drabbades Polarbröd i Älvsbyn av en kraftig brand och stora delar av anläggningen totalförstördes. Polarbröd tog snabbt ett beslut att bygga upp fabriken på nytt, och Norconsult vann uppdraget att ansvara för hela projekteringen. Nu, drygt ett år senare, är en ny och modern fabrik på plats.

– Att det har gått så fort är helt otroligt. Produktionen är redo att sätta i gång, säger Berndt Hortlund, sektionschef Team Installationsteknik. Vi har varit inblandade i bageriverksamheten tidigare, vilket är en av anledningarna till att vi har kunnat ta rätt beslut genom hela processen, fortsätter han.

Eftersom bageriet ville ha en snabb uppbyggnad utfördes projekteringen parallellt med byggnationerna. Processen har präglats av ett nära och öppet samarbete mellan både beställare, konsulter och entreprenörer.

– Den nya byggnaden är betydligt mer brandsäker och dessutom förberedd för framtida utbyggnad. Vi har nu även fått förtroende för projekteringen i etapp 2, som bland annat omfattar en ny bagerilinje. Byggstart sker under våren 2022, säger Berndt.

Läs mer om Norconsult arbete med Polarbröd här