Foto: Norconsult

Norconsult förstärker sträckan Eskilstuna-Flen

Norconsult har vunnit ett uppdrag att utföra en åtgärdsvalsstudie med syfte att förstärka sträckan Eskilstuna-Flen på kapacitet, robusthet och säkerhet.

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en metodik för förberedande studier som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. Att arbeta med ÅVS handlar om att säkra kostnadseffektiva lösningar som uppmärksammar alla trafikslag och färdmedel och alla typer av åtgärder.

På järnvägssträckan Eskilstuna – Flen finns behov av förstärkningar vad gäller kapacitet, robusthet och säkerhet, där Norconsult vunnit uppdraget att genomföra just en åtgärdsvalsstudie.

- Vi kommer att titta på konsekvenser av den hastighetshöjning som möjliggörs, till exempel hur plankorsningarna påverkas, säger uppdragsledare Mats Lithner. Dessutom ska godstrafikens behov vägas in. Utredningen avgränsas till att hantera brister och behov inom samtliga trafikslag på sträckan Sala-Linköping, där arbetet kommer att bedrivas genom samverkan mellan offentliga aktörer och näringslivet som kanaliseras vid dialogmöten, fortsätter han.

Resultatet av studien ska ge förslag på förbättringar som dokumenteras och värderas, där Norconsult ska ta fram ett underlag till årsskiftet 2021/2022.

- Ett mycket bra uppdrag som ligger helt i linje med vår starka kompetens på utredningssidan, säger Teamchef Tony Strandberg, som är mycket nöjd med att Norconsult vunnit projekteringen.