Foto: Markus Tellerup

Norconsult moderniserar för ökad godstrafik till industrin

Norconsults experter inom spår- och järnvägsteknik har vunnit uppdraget att projektera bytet av föråldrade vägskyddsanläggningar på sträckan Kimstad - Skärblacka. Projekteringen är en viktig förutsättning för den kommande elektrifieringen av sträckan.

Järnvägssträckan mellan Kimstad och Skärblacka väster om Norrköping är cirka 6 kilometer lång och trafikeras av godståg till och från Billerud Korsnäs anläggning i Skärblacka, samt till industrier längre norrut i Finspång. Transporterna sker idag med diesellok som utgår från Norrköping, där det just nu pågår nu ett arbete med att elektrifiera sträckan. Detta för att möjliggöra transport av större godsmängd i framtiden.

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera utbytet av föråldrade vägskyddsanläggningar på sträckan, som är en viktig förutsättning för den kommande elektrifieringen. I uppdraget ingår att ta fram ett förfrågningsunderlag och bygghandling med leverans i januari 2022.

- Det känns bra att vi bidrar till förbättrade möjligheter för industrin att transportera mera gods till järnväg, säger Tony Strandberg, teamchef på Spår- & Järnvägsteknik på Norconsult. Elektrifieringen gör transporterna mer hållbara ur såväl säkerhets- som miljösynpunkt, och ligger helt i linje med vår mission om att skapa mervärde för samhället, avslutar han.