Foto: Michael Erhardsson/ Mostphotos

Norconsult ökar kapaciteten och säkerheten vid Örebro Södra

Örebro är en viktig knutpunkt för såväl region- och pendeltågstrafik som för tung godstrafik. Nu har arbetet påbörjats med att bygga en fungerande och attraktiv järnvägsanläggning i staden, med bäring på att klara kapacitet fram till år 2050. Norconsult vann uppdraget att projektera åtgärder för ökad kapacitet och säkerhet vid stationen.

Trafikverket har anlitat Norconsults järnvägsteam för att anordna fler platser för uppställning av persontåg vid Örebro Södra. Detta för att möta det ökade behovet i kommande tågplaner, öka driftsäkerheten, personsäkerheten och kapaciteten vid stationen. En viktig aspekt vid projekteringen är att åtgärderna ska göras i anslutning till en hårt trafikerad järnväg utan alltför stora störningar på den pågående trafiken.

Tony Strandberg, Teamchef för Spår- & Järnvägsteknik på Norconsult som också arbetar i uppdraget, är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.

- Ett stort uppdrag med många olika teknikgrenar som vi vunnit i hård konkurrens där kvalitetsaspekter varit viktiga i utvärderingen, säger Tony.

Projekteringen ska vara klar i mars 2021 för att en byggnation ska kunna ske under 2022.