Kraftringens biobränsleeldade kraftvärmeverk Örtoftaverket. Bild: Petter Duvander / Kraftringen

Norconsult projekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i Örtofta

Norconsult vann projekteringen av Kraftringen Energis nya produktionsanläggning i Örtofta utanför Lund.Det nya kraftvärmeverket i Örtofta är tänkt att ersätta äldre produktionsenheter för fjärrvärmeproduktion och säkerställa fjärrvärmeleveransen till Kraftringens kunder. Ambitionen är att produktionsanläggningen utformas även för elproduktion med möjlighet att leverera processånga till lokal industri. I det inriktningsbeslut som fattats kring Örtoftas nya kraftvärmeverk är målsättningen att nå en hög grad av flexibilitet och produktionsanläggningen är tänkt att utformas för fastbränsle.

Uppdraget startade under december 2022 och innefattar projektering av byggnad, ventilation, fastighetsel, akustik, brand samt utvändig mark och yttre VA. Norconsult kommer därefter att fungera som rådgivare under entreprenaden.

Kraftringens styrelse fattade våren 2022 ett inriktningsbeslut om ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta. Arbete pågår nu för att kunna fatta ett slutligt investeringsbeslut.


Kontaktperson:

Johan Saltin
Affärschef Energi och Process, Norconsult
johan.saltin@norconsult.com
010-141 84 47