Norconsults nya medarbetare i Boden är nu på plats.

Norconsult stärker sin lokala närvaro i Norrbotten

Efter en lyckad grupprekrytering slår Norconsult nu upp portarna till det nya kontoret i Boden. Kontoret är beläget i Företagsbyn Boden Business Park i Sävast.

De nya medarbetarna kommer att tillföra en bred kompetens inom vägprojektering och är ett steg i att stärka bolagets position i norr inom marknadsområde infrastruktur. Norrbotten står just nu i centrum för stora etableringar och lokal närvaro till kunder och deras projekt är viktigt för Norconsult. Ambitionen är att låta Bodenkontoret växa men våra nya medarbetare har även tillgång till Norconsultkoncernens totalt 4600 samhällsbyggare varav drygt 900 sitter i Sverige.

- Jag ser fram emot att börja på Norconsult, det verkar vara ett bolag som är väldigt måna om sina medarbetare. Känns extra roligt också med tanke på att de nyligen blev framröstade till Sveriges bästa teknikkonsult, säger Mia Öhrvall, nyanställd vägprojektör på Bodenkontoret.

Norconsult har haft tillväxt i Norrbotten i många år, en strategi som lyckats väl. Idag arbetar drygt 100 konsulter på företaget i Norrbotten.

- Just nu är alla ögon riktade på oss här i norr och vi vill självklart vara delaktiga i utvecklingen. Vi har sedan långt tid tillbaka utfört uppdrag i Boden och vi ser stora fördelar med att etablera sig lokalt, säger Leif Palage Teamchef Infrastruktur Piteå.

Norconsult ser fram emot att med sin samlade kompetens och erfarenhet kunna bidra till utvecklingen i Norrbotten.