Älvsjö station. Bild: Arild Vågen

Norconsult växer inom spår- och järnväg i Älvsjö

Nu öppnar Norconsult nytt kontor söder om Stockholm. Samtidigt tillkommer sju personer till Spår- & Järnvägsteknik.

Med de nya medarbetarna tillkommer ny kompetens. Dels har de erfarenhet från tunnelbana och pendeltåg.

– Vi har jobbat med järnväg i hela Sverige men just detta är ett nytt område för oss, säger Tony Strandberg.

Dels har de jobbat med ERTMS, European Rail Traffic Management System, som är ett nytt EU-gemensamt signalsystem.

– Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige och gör det i nära samarbete med branschen, säger Tony Strandberg, Teamchef på Spår- & Järnvägsteknik.

Den 1 september flyttade medarbetarna in på det nya kontoret i Älvsjö. Tony Strandberg menar att kontoret täcker ett behov av att finnas på plats även söder om Stockholm.

­– Vi har funnits i centrala delarna samt norr om Stockholm tidigare så nu kan vi rekrytera ännu bredare. Förhoppningen är att vi kan fortsätta växa, säger Tony Strandberg.