Foto: Norconsult

Norconsult vinner ramavtal för miljöanpassning av vattenkraft för Länsstyrelsen i Örebro

Norconsult har vunnit ett viktigt ramavtal för Länsstyrelsen i Örebro avseende restaurering av vattendrag samt utredning kopplat till nationella planen för miljöanpassning av vattenkraft.

För att nå riksdagens miljömål om levande sjöar och vattendrag arbetar Länsstyrelsen i Örebro med att restaurera vattendrag som skadats av mänsklig aktivitet. Norconsult drar sitt strå till stacken genom kompetens inom både restaurering och miljöanpassning av vattenkraft i det nya ramavtalet som sträcker sig till maj 2024 med god chans till förlängning.

- Den nationella planen kommer kräva stora och omfattande åtgärder av hela Sveriges vattenkraftsbestånd vilket gör detta uppdrag extra intressant för oss, säger Petter Norén, Teamchef för Vattenbyggnad på Norconsult i Örebro. Att vi vann anbudet på erfarenhet känns bra och är helt i linje med vår ambition att växa inom vattenkraft, fortsätter han.

Fram till år 2037 ska alla svenska vattenkraftverk omprövas inom ramen för den nationella planen för vattenkraft och förses med moderna miljövillkor. Syftet är att omprövningen ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en effektiv tillgång till vattenkraftsel säkras.

Läs mer om Norconsult tjänster inom miljöanpassning av vattenkraft här