Gårdsvy från ett tidigare projekt på Sollentuna sjuhkhus

Norconsult vinner ramavtal för vårdlokaler i Örebro

Norconsult har vunnit ett stort ramavtal med Region Örebro. Avtalet gäller tjänster kopplat till hus- och landskapsarkitektur, materialinventering och markprojektering och drar i gång 1 april 2022.

Avtalet innefattar om-, till- och nybyggnader av olika vårdbyggnader, exempelvis sjukhuslokaler, vårdcentraler och folktandvård.

– Norconsult har en bred erfarenhet från den här typen av projekt i och med ombyggnationen av Sollentuna sjukhus, den nya akut- och psykiatrimottagning på Sunderby sjukhus och ombyggnad av Norra Älvsborgs Länssjukhus. Vi vann helt enkelt avtalet på våra tidigare meriter, säger Jessica Eriksson, teamchef för Arkitektur på Norconsult i Stockholm.

Hon menar att arbete kopplat till vårdlokaler kännetecknas av stor komplexitet och kräver en särskild kompetens. Byggnaderna innehåller medicinsk utrustning och teknik som man måste ta hänsyn till, exempelvis för att skydda personal från röntgenstrålning. Man behöver också veta hur man ska organisera flödet i byggnaden så att det blir välfungerande både för personal och patienter som lätt ska kunna hitta dit de ska. Samtidigt ska fastigheterna vara både flexibla och robusta för att tåla och möjliggöra förändringar under hela sin livslängd. Jessica Eriksson berättar att det nya uppdraget öppnar för nyrekrytering till arkitektteamet i Stockholm.

– Vi har redan stark vårdkompetens på flera av våra kontor och vill nu förstärka detta ytterligare i Stockholm. Därför är vi intresserade av att rekrytera arkitekter med gedigen erfarenhet från vårdbyggnader som kan samarbeta med kompetensen på andra orter, säger hon.

Flera olika kompetenser kommer arbeta tillsammans inom det nya ramavtalet. Farah Al-Aieshy, VD på Norconsult, gläds lite extra över varje nytt samarbetsprojekt.

– Det visar att vi kompletterar varandra, att vi har både spets och helhetssyn. Vårt syfte är förbättra det dagliga livet för människor runt om i samhället och att ansvara för utformning av sjukvårdsbyggnader är en viktig del i detta. Så vi är glada över att kunna hjälpa den här typen av projekt framåt, säger hon.

Avtalstiden sträcker sig från 1 april 2022 till sista mars 2024 med chans till förlängning i två år. Först ut blir ett startmöte under våren.

– I och med att vi har kommit på första plats på två områden så kan vi förvänta oss ordentligt med projekt. Gissningsvis drar det igång på allvar till hösten, säger Jessica Eriksson.