Foto: kabelleger/david gubler

Uppdraget som banade väg för Borlänge

Malmbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. Med ökade krav på längre och tyngre tåg planeras ett stort antal kapacitetshöjande åtgärder på sträckan, där Norconsults nya kollegor i Borlänge såg chansen att visa framfötterna.

När Norconsult öppnade kontor i Borlänge var Teamchef Pelle Eriksson och hans kollegor snabba med att etablera sig på den lokala marknaden, mycket tack vare projektet för Trafikverket och Malmbanan. De fick uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandling för byte av två broar på sträckan Kiruna – Riksgränsen.

- Det var ett av de första tvärtekniska projekten vi tog oss an som nya Norconsultare. Vi etablerade oss på nya kontoret den 4:e maj, fick tilldelat uppdraget i mitten av maj och hade startmöte med Trafikverket den 2:e juni 2018. De nya broarna byggs just nu, och i höst släpps trafiken på, förklarar Pelle.

Inom ramen för uppdraget har Norconsult även levererat tjänster inom landskapsarkitektur, byggnadsverk, signal- och spårteknik (BEST), datasamordning, geoteknik och fält, miljö, mätningsteknik, kalkyl, kulturmiljö, mark- och byggvägar samt projektadministration.

- Det var ett helt renodlat broprojekt, vilket inte är så vanligt. Många projekt kan handla om att projektera för ett antal mil motorväg, där broarna ingår. Då blir brokompetens bara en del av leveransen, men i projektet för Malmbanan utgjorde det den största delen. Tyngdpunkten ligger på byggnadsverk- och BEST-kompetens, fortsätter Pelle.

Han och kollegorna är mycket nöjda med resultatet, och lyfter fram god dialog och samarbetsklimat med beställaren och kollegor som en framgångsfaktor.

- Genom projektet har vi kunnat knyta band till våra Norconsultkollegor ute i landet på ett bra och tidigt stadium – från Luleå och Borlänge till Göteborg och Varberg. Vi har fått beröm för projektet från beställarsidan, vilket har genererat en ny beställning på ett järnvägsbrobyte i Gällivare där vi kommer arbeta efter samma koncept och arbetsgrupp. Malmbanan banade väg för den nya beställningen, avslutar han.