Historiskt laxfiske
Räkenskaper för Gullspångs laxfiske år 1590

Norconsult undersöker historiskt laxfiske i Örebro

Hur mycket lax fanns det i Gullspångsälvens vattensystem för 500 år sedan? Det har Norconsult Sverige undersökt i en nyligen sammanställd historisk analys.

Norconsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län gjort en historisk analys av laxens förekomst i länet från 1500-talet och framåt.

– Länsstyrelsen vill skapa en bild av hur laxen har rört sig och så småningom också försvunnit från området. Under 1500-talet blev Sverige alltmer centraliserat och kronan stärkte kontrollen i riket. I kungsgårdar runtom i landet fanns fogdar som förde räkenskaper över landskapens intäkter och utgifter. Med hjälp av dessa källor kan vi se hur många tunnor lax man fångade från år 1535 och ungefär hundra år framåt, säger Johnny Rönngren, arkeolog på Norconsult Sverige.

Laxen finns inte längre kvar i Gullspångs vattensystem ovanför det nedersta kraftverket i Gullspång. Men med hjälp av gamla handskrivna källmaterial kan man se att det vid ett skede fångades ett ton lax på bara ett år långt upp i älven. Det vittnar om att det måste varit stora mängder fisk som vandrade i vattendragen i länet.

– Det är intressant att arkivmaterial kan påverka dagens processer, att man kan använda arkiven som ett kollektivt minne och hitta historiska bevis. Fram till nu har biologerna försökt spåra laxens förekomst utmed vattendragen genom dess förmodade naturliga förutsättningar. Med hjälp av exempelvis kronans räkenskaper, gamla rättsfall och protokoll kan vi få en konstaterad bild av laxarnas rörelsemönster, vart de fångades, när och hur mycket man fångade, säger Johnny Rönngren.

Norconsults analys levererades i slutet av 2023. Framöver ska tillstånden för alla vattenkraftverk i länet omprövas och förses med moderna miljövillkor vilket innebär att det ska byggas fiskvägar och släppas på vatten i de torrlagda fåror som finns. Norconsult har erhållit ytterligare uppdrag av Länsstyrelsen som innebär att på liknande sätt undersöka fiskarnas historiska vandring och förekomst i olika delar av länet.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss