Insar1

Radarverktyget som kan förhindra katastrofer

Vad händer egentligen under dina fötter? Med InSar-baserade lösningar kan du upptäcka markrörelser ned till millimeternivå och få en oöverträffad noggrannhet i övervakningen.

Jordens yta är i ständig rörelse. Oavsett om det beror på naturliga fenomen som tektonisk aktivitet, vulkanism eller mänskliga aktiviteter som grundvattenutvinning eller gruvdrift kan ytans dynamik ha betydande påverkan på infrastruktur och naturliga ekosystem.

Under de senaste åren har ökad medvetenhet om potentiella risker kopplat till markrörelser skapat ett behov av omfattande och tillförlitlig information. Därför utvecklades InSAR, en modern fjärravkänningsmetod som använder radarbilder för att upptäcka markdeformationer. Genom tidiga varningar möjliggör verktyget proaktiva åtgärder som kan förhindra katastrofer innan de inträffar.

– Denna produkt representerar den senaste tekniken inom satellitbaserad fjärranalysteknik och använder data från Interferometric synthetic aperture radar (InSAR) för att upptäcka och mäta markrörelser över hela Europa med millimeterprecision. Det är som att ha en radarbaserad superkraft; du kan titta under jordens yta för att övervaka förändringar i terräng och infrastruktur med en enastående precision, säger Felipe Verdú, tf Avdelningschef för Digital Transformation på Norconsult.

Norconsult är specialiserade på att utnyttja potentialen i InSAR-data, bland annat inom övervakning, miljöbedömning och infrastrukturutveckling. Datan uppdateras årligen och kan exempelvis användas för att övervaka stabilitet hos dammar, broar, järnvägar och byggnader. Bland tidigare projekt finns bland annat uppdrag för Transportstyrelsen, Vattenfall, Statsnett och WeBuild i Tajikistan där man byggde världens största stenfyllningsdamm i Rogun.

– Oavsett om det handlar om att följa påverkan av gruvverksamhet, övervaka förändringar i markyta eller säkerställa stabiliteten hos kritisk infrastruktur som broar och dammar, kan InSAR-data ge ovärderliga insikter och hjälpa till med hållbara metoder och bevarandeinsatser. På så vis kan du upptäcka och agera snabbt vid potentiella faror, som sättningar eller skred, säger Felipe Verdú.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss