Åbro sammansatt0718-fotoPontus Johansson ver7

Norconsult vinner tre ramavtal inom belysning

Norconsult har på kort tid vunnit tre ramavtal med Trafikverket, Karlstad kommun och Kalmar kommun inom belysning.

Trafikverket omfattar hela Sverige och innebär konsulttjänster inom elteknik. Avtalet innefattar rådgivning, utredning och projektering för belysning inom väg- och stationsområden, från tidiga skeden till färdig anläggning.

Ramavtalet med Karlstad kommun innefattar rådgivning, utredning och projektering av belysningsanläggningar i mark i samband med ny-, om- och tillbyggnader av infrastruktur. Utöver belysning omfattar avtalet även konsulttjänster inom el i mark.

Ramavtalet med Kalmar kommun gäller mark- och vägprojektering samt infrastrukturbelysning. Avtalet omfattar för- och detaljprojektering av belysning inom infrastruktur på Kalmar kommuns belysningsnät. Utöver belysning omfattar avtalet även konsulttjänster inom gatu- och markprojektering.

 Norconsult har under ett antal år byggt upp en organisation inom belysning som är redo för de stora ramavtalen. Att vi lyckats vinna tre viktiga ramavtal visar att vi är kända hos beställarna som en stabil leverantör inom belysningsområdet, säger Jan-Erik Wallerstedt, gruppledare Belysning.

 

 

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss