Mörbylånga Vattenverk Foto: Norconsult

Mörbylånga Vattenverk invigs!

Norconsults uppdrag att hitta alternativa vattenkällor på Öland resulterade i en världsunik vattenreningsmetod och ett nytt vattenverk i Mörbylånga som kommer att förse invånarna med dricksvatten. Idag, 12 juli, invigs det nya vattenverket med H.K.H. Kronprinsessan Victoria på plats.

Efter den stora torkan 2016 behövde Mörbylånga kommun en långsiktig lösning för att förse sina invånare med dricksvatten, och gav då Norconsult i uppdrag att hitta alternativa dricksvattenkällor. Resultatet blev en världsunik vattenreningsmetod, där man blandar bräckt vattnet från Östersjön med renat spillvatten från en närliggande livsmedelsindustrin. Med hjälp avomvänd osmos avsaltas bräckt havsvatten samtidigt som det behandlade spillvatten från industrireningsverket renas till dricksvattenkvalitet.

Med en kapacitet på 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn kommer Mörbylånga vattenverk med sin innovativa teknik att säkra vattenförsörjningen i kommunen. Projekteringsledare och teknikansvarig Joel Ericsson är stolt och glad över att projektet äntligen är i hamn.

- Förutsättningarna i detta projekt har varit extrema på flera sätt. Den akuta vattenbristen, begränsande möjligheter att få tag på tillräckliga mängder råvatten med bra kvalitet, beslutet om att bygga nytt vattenverk på bara ett års byggtid och en tidspressad projektering har tvingat oss att tänka i nya banor och lösningar. Vi är mycket stolta över resultatet som vi har skapat tillsammans med Mörbylånga kommun, fortsätter han.

Peter Asteberg är projektledare för Mörbylånga Vattenverk och instämmer med Joel.

- Vi har haft ett jättenära samarbete med Norconsult under hela resan, från de första utredningarna och ända in i byggandet, säger Peter. Både han och Joel ser fram emot invigningen den 12 juli, som kommer gästas av ingen mindre är Kronprinsessan Viktoria.