Göteborg

Göteborg

Norconsults kontor på Lindholmen i Göteborg

Välkommen till oss i Göteborg!

Här sitter konsulter med kompetens inom arkitektur, bygg och fastighet, stadsbyggnad, miljö, vatten och avlopp, infrastruktur och transport, digitalistering samt energi och industri. Här finns även bolagets verksamhetsstab. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Theres Svenssons Gata 11, 41755, Göteborg

Telefonnummer

+46 10 141 80 00

Postadress

Box 8774, 402 76 Göteborg