Karlskrona

Karlskrona

Välkommen till oss i Karlskrona!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt vatten och avlopp, landskap och industri. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Kolonivägen 63, 371 54 Karlskrona

Kontakta oss

Växel

Kontakta oss