Flygvy över Kiruna

Kiruna

Välkommen till oss i Kiruna!

Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Stadshustorget 7, 981 30 Kiruna

Telefonnummer

+46 10 141 80 00