Malmö

Malmö

Välkommen till oss i Malmö!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt infrastruktur, miljö, installationsteknik samt vatten och avlopp. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Hjälmaregatan 3, 211 18 Malmö

Telefonnummer

+46 10 141 80 00