Östersund

Östersund

Välkommen till oss i Östersund!

Här sitter konsulter med kompetens inom industri och energi. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Infanterigatan 21, 831 32 Östersund

Kontakta oss

Växel

Kontakta oss