Lyktan, Göteborg

Restaurering av Lyktan i Göteborg

I slutet av 50-talet ritades och byggdes Lyktan, en frukt- och godisaffär i det då nya bostadsområdet i Kortedala i Göteborg. 2017 vann våra arkitekter uppdraget att starta upp arbetet med restaurering och renovering av byggnaden.

Lyktan är ett typiskt exempel på modernismens ideal med blandad bostadsbebyggelse anpassat till naturen, närhet till service, lokaler och mötesplatser. Byggnaden har höga kulturhistoriska värden och ingår i Göteborgs bevarandeprogram. Intresset för byggnaden har sedan 50-talet varit stort men den hade under senare år förfallit och varit rivningshotad.

 

Våra arkitekter vann uppdraget att tillsammans med Bostadsbolaget Göteborg starta upp arbetet med att restaurera och renovera Lyktan, utan att förvanska byggnadens arkitektoniska och historiska värden. Projektet genomfördes i tätt samarbete med Göteborgs Stad och antikvarier vid Göteborgs museum.

Ursprungliga ritningar gav oss information om de byggnadsdelar som efter hand hade bytts ut. Man kunde skrapa fram de rätta ursprungliga kulörerna. Samtliga tidstypiska detaljer sparades för att antingen restaureras eller för att nytillverkas.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss