Straumsbron
Foto: Olav Hustad

Straumsbron

Straumsbron går över Skodjeströmmen för att avlasta trafiken från den berömda stenvalvsbron. Bron har Norges längsta underliggande brospann med sina 176 meter.

Projektering och uppföljning under byggtiden

Vi fick uppdraget att utföra förprojektering, anbudsunderlag, detalj­projektering och uppföljning under byggtiden. Brons totala längd är på 302 meter. Bågen är tillverkad av stål och består av två parallella lådor som är sammankopplade med tvärbalkar. Bågen är inspänd i fundamenten med hjälp av förspända stag.


Valet föll på stålbåge

Brobanan är konstruerad i slak-armerad betong. Den vilar på runda stål­pelare. Pelarna på bågen är svetsade till denna. Medan pelarna på mark är fastbultade i betongfundament. Brobanan hålls fast i längdriktningen med hjälp av de korta pelarna vid brons toppunkt.

Vi har genomfört förstudier och anbudsunderlag för två alternativ; under­liggande stålbåge med en spännvidd på 176 meter och underliggande betongbåge med spännvidd på 172 meter.

Efter inlämnande av anbud från entreprenörer valdes alternativet med stålbåge och arbetet med att ta fram arbetsritningar utfördes under december 2002.

  • Pelle Eriksson

    Affärschef, Bro & Analys

  • Kontakta oss