Arena Älvhögsborg bassäng

Vi skapar framtidens simhallar

Badanläggningar ska passa olika invånares behov oavsett om det gäller rekreation, motion, föreningsliv, rehabilitering eller familjetid. Från babysim till seniorsim ska de möta besökare på lika villkor i en stimulerande och säker miljö. Vi är med och skapar denna upplevelse.

Inom vårt helhetskoncept för badanläggningar erbjuder vi specialistkunskap inom allt från arkitektur till vattenrening. Vi har erfarenhet och kompetens genom hela uppdragets livscykel. Vi tar fram flexibla lösningar och hanterar teknikfrågor kopplat till detaljlösningar och fuktproblematik. Tack vare våra specialisters samlade kunskap har vi utvecklat effektiva metoder och samarbetsformer där vi medverkar i alla projektfaser; från tidiga skeden till projektering och besiktning.

Täby simhall

Nominerad till årets stadsbyggnadspris i Täby.
Norconsults badhusarkitekter är specialister inom sitt område och har med sin kompetens bidragit till att våra behov tillgodosetts på ett effektivt och bra sätt. I de frågor som varit unika för badhus har vi fått stöd och vägledning, de har lyssnat och resonerat för att komma fram till de bästa lösningarna för just vår simhall. Vi har känt oss trygga genom hela processen, och vi har fått mycket simhall för pengarna.

- Ingemar Sjöstedt, Enhetschef på Täby kommun och beställare av Täby simhall

Harjagersbadet exteriör

Nu invigs Harjagersbadet – Kävlinges nya badhus ritat av Norconsult

Den 9 september invigs Harjagersbadet, det nya badhuset i Kävlinge i Skåne. Norconsults arkitekter har ritat och projekterat hela kommunens nya familjebad som bland annat innehåller en motionsbassäng på 25 gånger 25 meter, två undervisnings-
bassänger, barnbad, friskvårdslokaler och en separat relaxavdelning med takterrass.

Läs mer här