Norconsult utreder studentboende i Uppsala

Norconsult utreder förutsättningar för ett nytt studentboende i Norra Rosendal i Uppsala.

Norconsults landskapsarkitekter och inmätningsingenjörer tar på uppdrag av Akademiska hus fram en förstudie för ett nytt studentboende. Området ligger mitt emellan campus och centrala Uppsala och kommer länka samman akademin och stan med bostäder i söder och biomedicinskt centrum i norr.

- Vi tittar på två alternativ med olika exploateringsgrad där det ena omfattar cirka 250 och det andra cirka 330 bäddar, säger Lotta Trotzig, uppdragsledare och landskapsarkitekt på Norconsult.

Projektet fokuserar på hållbart byggande och anpassning till omgivningen. En viktig aspekt är att bevara den befintliga marken på platsen som bland annat består av uppvuxna tallar.

Förstudien beräknas vara klar sista oktober 2022.