Örebro

Örebro

Välkommen till oss i Örebro!

Här sitter konsulter med kompetens inom vattenbyggnad, energi samt bygg och fastighet. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Trädgårdsgatan 14, 702 12 Örebro

Telefonnummer

+46 10 141 80 00