Piteå

Piteå

Välkommen till oss i Piteå!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt arkitektur, bygg och fastighet, infrastruktur, installationsteknik, industri samt vatten och avlopp. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Belonasvängen 2A, 941 52 Piteå

Telefonnummer

+46 10 141 80 00