Uppsala

Uppsala

Välkommen till oss i Uppsala!

Här sitter konsulter med kompetens inom energi, arkitektur, bergteknik samt vatten och avlopp. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala

Telefonnummer

+46 10 141 80 00