Biologisk mångfald, karta
Biologisk mångfald

Ekosystemtjänstanalys till översiktsplan, Ystad

I samband med framtagandet av en ny översiktsplan önskade Ystads kommun en ekosystemtjänstanalys för kommunen, för att kunna integrera ett ekosystemtjänstperspektiv i sin översiktsplan. Vi vann uppdraget och använde oss av C/O City’s metod för att identifiera och bedöma ekosystemtjänsterna i kommunen, och illustrerade sedan resultatet med hjälp av GIS.

Uppdraget bestod av inventering och kartläggning av ett urval av ekosystemtjänster i kommunen, samt en analys av var det finns potential för och var det råder brist på dessa ekosystemtjänster. Resultatet av analysen kommer att användas som en del i det pågående arbetet med den nya översiktsplanen för landsbygden och byarna i Ystad.

Metoden för ekosystemtjänstanalysen är baserad på den metod som beskrivs i C/O City’s ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning”. För att kunna identifiera befintliga ekosystemtjänster i Ystad utfördes GIS-analyser över kommunen. På så sätt illustrerades områden med befintliga ekosystemtjänster och områden med brist på ekosystemtjänster. GIS-underlaget samlades in från både Ystads kommun och från ett antal andra myndigheter. En workshop med representanter från Ystads kommun
utfördes för att samla in information som inte nödvändigtvis finns lagrad som data.

Slutligen gjordes en sammanvägd bedömning av de analyserade ekosystemtjänsterna. Utifrån detta kan kommunen identifiera vilka områden som är multifunktionella och därmed särskilt viktiga för den fortsatta förekomsten av ekosystemtjänster i Ystads kommun. Resultatet levererades både som en skriftlig rapport med exporterade kartor och som GIS-lager.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss