karta över Göteborg

Göteborgs bostadssatsning: BoStad 2021

Vi har deltagit i Göteborgs stads stora bostadssatsning BoStad2021. I 31 prioriterade detaljplaneprojekt har nya arbetsmetoder utvecklats, testats och omarbetats parallellt med kortare tidplaner i projekten.

BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda under år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Under plan- och genomförandeskedet sker flera moment parallellt, istället för i tur och ordning. Exempelvis ska bygglov lämnas in samtidigt som planhandlingar lämnas in för antagande. På så sätt kan de vara färdigbedömda så fort lagakraftbeslutet kommer. Stadsbyggnadskontorets handläggare driver planprocessen utifrån förutbestämda tidplaner. Målet är att minska plantiden från 30 månader till 17, bland annat genom mer dialog med närboende från exploatörernas sida.


Detaljplaner som vi har handlett

 • 650 bostäder samt verksamheter vid Mandolingatan i Västra Frölunda.
 • 450 studentlägenheter och 2000 m2 centrumändamål vid Gitarrgatan i Västra Frölunda.
 • 270 bostäder vid Valskvarnsgatan i Eriksberg
 • 150 bostäder vid Norra Fjädermolnsgatan i Biskopsgården.
 • 150 bostäder vid Ebbe Lieberathsvägen i Krokslätt.
 • 120 bostäder vid Adventsvägen i Kortedala
 • 85 bostäder vid Ättehögsgatan i Kålltorp
 • 55 studentbostäder vid Volrat Thamsgatan i Johanneberg.
 • Sara Wrethed

  Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

 • Kontakta oss