Markmyntsgatan, Göteborg
Markmyntsgatan, Göteborg

Miljöinventering inför rivning

En före detta panncentral i Göteborg, från tidigt 1950-tal ska rivas i enlighet med ny detaljplan. Inför rivningen fick vi uppdraget att utföra en material- och miljöinventering vid byggnaden.

Då man 2019 beslutat att riva en panncentral från tidigt 1950-tal vann vi uppdraget att utföra en material- och miljöinventering, samt upprätta en omfattande rivningsplan och teknisk beskrivning. Syftet med inventeringen har varit att identifiera material som kan innebära risk för människors hälsa och miljön.

Panncentralen har haft inbyggda oljecisterner innehållande eldningsolja, vilken vid okänt tillfälle läckt ut under byggnaden. Detta innebar att vi även fick ge åtgärdsförslag kring oljeläckaget.

Vi har genomfört en okulär besiktning med tillkommande provtagning av byggnadsmaterial som mattor, lister, takpapp samt betonggrund med analys av ackrediterat laboratorium för att spåra innehåll av föroreningar, och därmed göra åtgärdsförslag och rekommendationer för rivningen.

Resultatet blev en omfattande rapport för en utförlig rivningsplan med mängdning av farliga material samt åtgärdsförslag om sanering och hantering. Handlingen har utgjort underlag till förfrågningsunderlag inför rivningsentreprenad.

Kontakta oss