Småbarnsskolan Majorna, Göteborg
Foto: Jan Bengtsson

Sanering av Småbarnsskolan Majorna, Göteborg

När det minnesskyddade huset för Småbarnsskolan i Majorna angreps av äkta hussvamp anlitades Norconsults miljöexpterer för att lokalisera och utreda skadan.

Det minnesskyddade huset har angripits av äkta hussvamp som spridit sig från en vattenläcka i källaren och vidare ut till fasaden, varpå Norconsult anlitades för att lokalisera och utreda skadan och riskerna gällande inomhusmiljön och konstruktionens bärighet. 

Uppdraget omfattade även stöd till förfrågningsunderlaget för upphandling av entreprenörer som ska sanera och åtgärda skadorna. För att åtgärda problemet har en del material byts ut, men husets tegel återanvänds efter att det rengjorts och sanerats från svamp. Genom det gjordes stora miljöbesparingar, som minskade transporter och resursanvändning. Norconsult kommer även att utföra kontroller av byggnaden under saneringen för att säkerställa att arbetet utförs korrekt.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss