Vattenpark Johannisberg

Världsmiljödagen 2024

Årets tema för Världsmiljödagen är "land restoration, desertification and drought resilience" vilket gör att vi på Norconsult reflekterar över vårt ansvar och vår roll som konsulter i samhällets strävan att återställa natur och stärka ekologiska funktioner och samband.

Befolkningsökning och samhällsutveckling tär alltmer på vårt jordklot och det är tydligt att vi inte kan fortsätta exploatera naturen på samma sätt som tidigare. Tvärtom behövs idag ofta insatser för att stärka eller återskapa skadade miljöer. Vi tror det är möjligt att ställa om till ett hållbart, klimatneutralt samhälle med ekosystem i balans genom att arkitekter och ingenjörer samarbetar nära med biologer och miljöspecialister i samhällsbyggnadsarbetet.

Vi tror att de mest framgångsrika projekten är de där alla parter, kommuner, byggherrar, konsulter, entreprenörer och myndigheter, arbetar tillsammans, drivna av insikten om vårt beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. Sådana samarbeten sätter nya standarder för samhällsutvecklingen och visar att vi kan åstadkomma verklig förändring om vi delar kunskaper och erfarenheter och för en aktiv dialog om naturanpassad samhällsplanering.

Vi har stor erfarenhet och kunskap om biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt restaurering och nyskapande av naturmiljöer och välkomnar nya samarbeten inom dessa frågor. Läs mer nedan om några av våra projekt där vi jobbat med att återställa natur.